You are currently viewing Oppussing av hus – 7 gode råd og tips fra Jokerhus Bygg AS

Oppussing av hus – 7 gode råd og tips fra Jokerhus Bygg AS

1. Oppsummert

 1. God planlegging før man går i gang med arbeidene er nøkkelen til suksess her. Tenk grundig gjennom, diskuter hva dere må gjøre/ønsker og gjøre og utarbeid en plan/prosjektbeskrivelse. Samarbeidet mellom dere som oppdragsgiver og utførende vil bli betraktelig enklere med en god, gjennomtenkt plan i henhold til budsjett som grunnlag. Man reduserer mulighetene for at det oppstår misforståelser eller mangler underveis i prosjektet. Prosjektet vil bli gjennomført mer effektivt, mindre endringer underveis og dermed raskere ferdigstilt.
 2. Bruk en byggmester som har gode referanser fra tilsvarende prosjekter, som har alle godkjenninger på plass, som kan foreta eventuell nødvendig søknad om igangsetting og som er grei å kommunisere med.‍
 3. Inngå skriftlig kontrakt med byggmesteren.‍
 4. Det skal utarbeides en fremdriftsplan for prosjektet (men husk at alt ikke alltid går etter planen!)‍
 5. Hold en tett og god dialog med byggmesteren gjennom prosjektet
 6. Sluttbefaring med byggmesteren.‍
 7. Sørg for at du får Forvaltning, Drifts og Vedlikeholds-dokumentasjon (FDV) fra byggmester ved prosjekt slutt.
 • Ta kontakt med oss i Jokerhus Bygg AS og vi gir dere forholdsvis raskt et prisoverslag basert på deres gjennomtenkte planer og budsjetter.

Ta kontakt med oss her.

2. Økonomi

Kontakt banken slik at dere får oversikt over hvilke budsjettrammer dere har å forholde dere til. Da finner dere ut hvilken standard og hva slags type materialer dere har råd til, noe som vil være relevant for å kunne si noe om hvilken verdiøkning dere kan forvente.

Når det gjelder verdiøkning ved oppussing er det selvfølgelig umulig å si nøyaktig hva man kan forvente. Det er særlig to faktorer som spiller inn:

 1. Nåværende standard i forhold til standard etter endt oppussing:
  Normalt vil du kunne forvente en større verdiøkning hvis standarden og kvaliteten på boligens er hevet betraktelig som en følge av oppussingen.
 2. Stil: Hvilken stil man velger å pusse opp i vil kunne avgjøre hvor attraktiv boligen er for potensielle kjøpere, og dermed virke inn på verdiøkningen. Hvis verdiøkning er en hovedårsak til oppussingen kan det være lurt å velge populære stiler og farger fremfor de mer unike/spesielle alternativene

3.Totaloppussing eller overflateoppussing?

Før vi kan gå inn i detaljene og priser på prosjekter, er det viktig å skille mellom to mye brukte begreper: totaloppussing/totalrenovering og overflateoppussing.

En totaloppussing er langt mer omfattende enn en overflateoppussing, og inkluderer normalt:

 • Riving av eksisterende vegger, gulv og inventar‍
 • Oppbygging av nye vegger og gulv‍
 • Nytt elektrisk opplegg og nytt røropplegg‍
 • Komplett nytt bad og nytt kjøkken‍
 • Endringer av romløsning

En overflateoppussing er mindre komplekst og kostbart, og inkluderer gjerne elementer som:

 • Sliping av gulv‍
 • Maling av vegger‍
 • Bytte kjøkkenfronter‍
 • Bytte baderomsmøbler

4. Prisdrivere

 • Størrelse: En hoved-driver av pris er selvsagt den totale størrelsen på boligen, eller de delene av boligen som skal pusses opp. Dersom dere har behov for å gjøre kutt i budsjettet kan dere for eksempel ta en vurdering på om noen deler av oppussingen kan vente til senere.
 • Materialer: Alt fra baderomsarmatur og fliser, til benkeplate og maling kommer i en rekke ulike prisklasser og utførelser. Sett deg inn i hva som er de ulike alternativene til hvilke priser. Ta en avgjørelse på hvor dere ønsker høyere kvalitet og hvor dere heller vil gjøre innsparinger.
 • Tekniske løsninger: Eksempler på tekniske løsninger er for eksempel ventilasjonsanlegg, elektrisk anlegg og ulike former for oppvarming. På samme måte som med materialer, vil også prisen på slike ting variere. Samtidig er det lurt å ikke la lavere pris gå på bekostning av kvaliteten når det gjelder tekniske løsninger.
 • Plassbygde løsninger: Det vil nesten alltid være dyrere å få interiør eller andre deler av boligen spesiallaget til akkurat dere. Samtidig kan det hende at det er akkurat dette som hever funksjonaliteten og effektiviteten et ekstra hakk. Ta en vurdering på hva som er akkurat deres behov.
 • Bad og kjøkken: Dette er de dyreste rommene å pusse opp, så her kreves det nøye gjennomtenking, produktvalg og prioritering‍.

5. Søknadspliktig prosjekt?

Følgende type prosjekt krever søknad:

 • Bygge tilbygg:  Skal du utvide boligen som en del av oppussingen, vil dette i flere tilfeller kunne være søknads-pliktig avhengig av blant annet størrelse.
 • Endring i bruken av et rom:  Vil du for eksempel gjøre om kjeller eller loft til normalt boareal, er dette søknads-pliktig. Det samme gjelder endring fra næringslokale til bolig.
 • Fasadeendringer:  Større fasadeendringer, som installering av flere eller større vinduer vil ofte kunne bli søknads-pliktig.. I tillegg er bruksendring av areal søknads-pliktig, for eksempel i forbindelse med utbygging av loft eller kjeller‍
 • Terrasse/veranda:  Her er det blant annet størrelsen på terrassen som vil avgjøre om det er søknads-pliktig.‍
 • Endring på tvers av boenheter:  Endring av antallet eller størrelsen på boenhetene i boligen er søknads-pliktig. Det samme gjelder andre endringer som går på tvers av de eksisterende boenhetene, som for eksempel montering av solcellepanel som strekker seg over taket på flere boenheter/brannceller.‍
 • Bærende strukturer:  Alle endringer i bærende vegger eller gulv er søknads-pliktig.

Vi i Jokerhus Bygg AS gjennomfører søknadsprosessen overfor kommunen. Man skiller normalt mellom ett-trinns og to-trinns søknader til kommunen. Generelt er det slik at prosjekter som ikke er veldig store eller kompliserte går som ett-trinns søknad (for eksempel mindre tilbygg eller fasadeendring), mens større prosjekter søkes om i to trinn (for eksempel oppføring av enebolig eller lofts-utbygginger).

 • Ved en to-trinns søknad søker man først om rammetillatelse før man søker om igangsettingstillatelse der alle utførende entreprenører erklærer ansvarsrett for sine områder.
 • Ved en ett-trinns søknad må alle utførende entreprenører være klare før søknaden kan sendes inn. Vi i Jokerhus Bygg AS har all nødvendig kunnskap om søknader og benytter Altinn for å effektiviseres søknadsprosessen

6. Kontrakt og fremdriftsplan

Når du inngår et samarbeid med oss i Jokerhus Bygg AS, utarbeider vi:

 • Detaljert kontrakt med pris og hvor det tydelig framgår hvem som har ansvar for hva. Våre under-entreprenører har alltid alle nødvendige tillatelser og papirer for å utføre arbeidet korrekt innenfor de gjeldende, offentlige rammebetingelser
 • Prosessbeskrivelse for behandling av uforutsette kostnader og forsinkelser underveis i prosjektet
 • Framdriftsplan for prosjektet.

7. Avslutning av prosjektet

Når prosjektet er ferdigstilt gjennomfører vi sammen en sluttbefaring. Her går vi gjennom alt arbeid som er gjennomført i prosjektet og ved funn av eventuelle småfeil o.l. beskrives disse og de rettes opp innen en tidsfrist vi blir enige om.

Vi i Jokerhus Bygg AS sikrer at FDV dokumentasjonen (Forvaltning, Drift og Vedlikeholds-dokumentasjon) fra oss og samtlige involverte entreprenører lastes opp på nett til Boligmappa.no.

Ta kontakt med oss her.