«Trehusbyen Stavanger» er et viktig verne-prosjekt i Kulturminneplanen og Kommuneplanen for Stavanger. Utgiverne av dokumentet håper at innholdet vil gjøre boligeiere, planleggere, utbyggere og politikere oppmerksomme på ca 50 års bolig-kvaliteter og arkitekturkvaliteter som bør håndteres med respekt og kunnskap i fremtidige planer og byggesaker.

Stavanger Kommune ved Kultur og Byutvikling utarbeidet i 2008 et dokument som heter «Nyere årringer til Trehusbyen Stavanger». 

Under er bilder av de to byggefeltene som Jokerhus er representert med i dette dokumentet.  Begge byggefeltene er vedlikeholdt i arkitekten Knut Hoems ånd og er fremdeles svært etterfraktet den dag i dag.

 

Blomsterveien på Stokka, Stavanger
Type «Joker 110» – Bygget av Jokerhus i 1969 Blomsterveien i Trehusbyen - ett av husene

 

Orrestien, Sisikveien og Måtroststien
på Sandal, Stavanger
Type «Joker 2/110»  – Bygget av Jokerhus i 1980:Orrestien i Trehusbyen bilde