Skal du bygge nytt hus, – se her for å få ideer fra våre typehus.
Skal du bygge om eller renovere, se her noen eksempler på ombygninger .

Vi har:

 • Sentralgodkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet
 • Ulykkesforsikring for våre ansatte
 • Entreprenørforsikring for uhell og skader som eventuelt påføres tredje person
 • Veletablert Kvalitetssikringssystem med sjekklister som anvendes på arbeidsplassen ved hjelp av en app på mobiltelefonene
 • Veletablert HMS system
 • Godt samarbeid med både grunn- og betongfirma, elektriker og rørlegger.

Uansett hvilket oppdrag du gir oss, så utfører vi hele eller deler av byggeprosessen:

Tegning

 • Ideutvikling
 • Behovsanalyse
 • Tegninger
 • Planlegging
 • Søknader
 • Tilbud/Kontrakt
 • Prosjektledelse
 • Underleverandører
 • Byggeledelse/bygging
 • Logistikk
 • Ferdigstillelse
 • Ferdigattest
 • FDV dokumentasjon

– av både nybygg, restaurering, ombygging og påbygg.