Vi tegner  –  vi søker  –  vi bygger nytt  –  vi bygger på  –  vi bygger om